“Contact met eigen cliënt als advocaat is onmogelijk”

Wij hebben als advocaten soms te maken met dezelfde dilemma’s. De feiten verschillen weliswaar merk ik tijdens intervisiebijeenkomsten, maar de dilemma ‘s niet. Wat mij ook opvalt is dat het doen en laten van een advocaat, soms tuchtrechtelijke consequenties met zich...

“Stoppen met de rechtsbijstand aan cliënt”

In de praktijk maakt een advocaat weleens mee dat de communicatie met eigen cliënt soms niet goed verloopt. Er kunnen over en weer onbegrip en miscommunicatie ontstaan. Als er geen vertrouwensbasis meer bestaat, mag een advocaat zich uiteraard terugtrekken. Kan een...