Wat doet Dé intervisie voor Advocaten.nl?

DéIntervisievooradvocaten.nl biedt intervisiebijeenkomsten voor advocaten aan tegen een scherp tarief. Zowel fysieke bijeenkomsten als online. Voorlopig alleen online)

Dé Intervisie beschikt over zeer enthousiaste en goede gesprekbegeleiders.

Na aanmelding binnen uw rechtsgebied, kunt u op de geplande dag deelnemen aan de bijeenkomst. Zo kunt u met vakgenoten dilemma’s bespreken. Betalen gaan heel eenvoudig via iDEAL.
Bent u onverwachts verhinderd op die dag? Geen probleem, dan kunt u een nieuwe datum kiezen, restitutie vindt in dat geval helaas niet plaats.

Algemene informatie

Sinds 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en ook de  vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen van juni 2017 van kracht.  Met de inwerkingtreding van de wet en de verordening zijn advocaten verplicht om per jaar te voldoen aan de kwaliteitstoetsen in de vorm van gestructureerde feedback. Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse orde van Advocaten: https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/kwaliteitstoetsen

 

Met gestructureerde feedback  wordt bedoeld dat advocaten met elkaar onder andere ervaringen delen, dit geldt onder meer voor uitdagingen en successen die zij in de praktijk tegenkomen. Op deze manier kunnen de vakgenoten onderling van elkaar leren.  De advocaten kunnen kiezen uit 3 vormen van gestructureerde feedback. Eén daarvan is intervisie.[1]

[1] https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/kwaliteitstoetsen

 

Wat is intervisie?

Voor het antwoord op deze vraag wordt deels uit de website van de Orde van Advocaten geciteerd.

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. De groep kan bestaan uit zowel partners als medewerkers, zolang iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot.

zie: https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/aan-de-slag-met-intervisie

Wie is de bedenker?

 

Kwaku Afriyieh

Kwaku Afriyieh (hierna Kwaku) is als advocaat werkzaam en hij heeft ook intervisiebijeenkomsten moeten volgen. Kwaku heeft vaker op internet gezocht naar een partij die deze intervisiebijeenkomsten verzorgt. Er zijn diverse partijen die deze bijeenkomst aanbieden. Maar het aanbod is niet genoeg en als advocaat –  ook een klant van deze aanbieders – wilde hij een digitaal platform creëren waarbij advocaten voor een zeer scherpe prijs intervisiebijeenkomsten kunnen bijwonen. De kwaliteit moet hoog zijn. De deelnemers moeten met een goed gevoel weggaan.  Van belang acht hij ook dat de gesprekleider ervaren is. Tijdens diverse  intervisiebijeenkomsten hoorde hij dat de betrokken advocaten hier ook behoefte aan hebben. Zo is De Intervisie voor advocaten.nl  gestart.

Kortom, het doel is simpel: voor een zeer scherpe prijs  een intervisiebijeenkomst volgen waarbij u als advocaat met een goed gevoel de bijeenkomst verlaat. Dilemma’s bespreken met concullegae die u niet kent biedt ruimte om van elkaar te leren en van gedachten te wisselen over elkaars dilemma’s. Het voelt heel snel vertrouwt, omdat u zult merken dat u met dezelfde dilemma’s te maken heeft!

Wie zijn de gespreksleiders?

 

Nicolette Bremerkamp

Nicolette Bremerkamp is psycholoog, opleider, Solution Focused coach, supervisor Orde van Advocaten,  mediator en rechtbankmediator.
Sinds 1980 heeft zij een psychologiepraktijk, waarbij ze zich de laatste 2O jaar meer en meer op individuele coaching, relatie-coaching en team-coaching, mediation, supervisie en opleiding heeft gericht.  Ze is bijna 10 jaar directeur en opleider geweest van het Centrum voor Conflicthantering (CvC) waarbij ze trainings- en opleidingsprogramma’s ontwikkelde voor mediators en coaches in binnen- en buitenland.

“Bevlogenheid en veerkracht zijn belangrijke begrippen voor me die mij richting geven in een progressiegerichte manier van werken.
Kenmerkend voor mijn stijl is om mensen te stimuleren in contact te komen met hun wezenlijke vragen en hen uit te nodigen om vertrouwen en veiligheid te hervinden in het onverwachtse. Een intervisiebijeenkomst is voor mij geslaagd als de deelnemers nieuwe invalshoeken ontdekken en haast niet kunnen wachten om nieuwe ideeën uit te proberen in de realiteit van hun eigen praktijk. Wil je tips en trucks of wil je reflecteren op je eigen aanpak tot nu toe?  Of allebei? Alles is mogelijk. Daarbij is ieders inbreng van grote waarde.”

Alexandra Gerny

Alexandra Gerny is coach en supervisor TIHR.
Zij is een ervaren coach en intervisiebegeleider in Amsterdam. Zij begeleidt advocaten en andere professionals bij vragen rondom stress, samenwerking, leiderschap en loopbaan. In haar intervisies heeft ze al het hele spectrum van vragen langs zien komen: van de omgang met veeleisende cliënten tot agressieve advocaten tegenpartij, van perfectionisme tot problemen met medewerkers. Haar bedrijf Gerny Coaching + Consulting is door de NOvA erkend als opleidingsinstituut. 

Kwaku Afriyieh

Kwaku Afriyieh heeft als deelnemende advocaat bij intervisiebijeenkomsten de waarde van intervisiebijeenkomsten omarmd.  Bij het begeleiden van intervisie is hij daarom heel gedreven, het voelt heel vertrouwd om bij hem intervisiebijeenkomsten te volgen.  Hij is heel goed in het observeren van de groep en de groepsdynamiek.  Zijn doel is om het gesprek tussen deelnemers zodanig te begeleiden dat het onderliggende probleem ten aanzien van het ingebrachte dilemma naar duidelijk voren komt. Op deze manier kunnen de deelnemers elkaar van goede adviezen voorzien die zij in de praktijk kunnen gebruiken.

Waarom kiezen voor Dé intervisie voor Advocaten.nl?

  1. Dit is een initiatief van een advocaat vóór advocaten. Zodat veel beter kan worden ingegaan op de behoefte die er is van advocaten.
  2. De kwaliteit staat hoog in het vaandeel! Bij elke bijeenkomst wordt na afloop geëvalueerd. U wordt dan ook verzocht het evaluatieformulier in te vullen!
  3. Er is sprake van de beste prijs en kwaliteitverhouding, een scherp tarief voor een kwalitatief goede intervisiebijeenkomsten!

Prijzen

  • Prijzen online (via Teams) € 116,- exclusief btw voor 2 uur intervisie (2 punten)
  • Prijs fysieke bijeenkomst, € 330,- exclusief btw voor 4 uren intervisie (4 punten)

 Belangrijke voorwaarden

  • Van belang om te vermelden is dat u als advocaat minstens 8 uur per jaar, minimaal 2 uren op een dag en maximaal 4 uur aaneengesloten per dag een intervisiebijeenkomst volgt. Bij Dé Intervisie voor .nl kunt u per keer een fysieke bijeenkomst van 4 uren volgen en online een bijeenkomst van 2 uren per keer. Op deze manier kunt u snel de vereiste punten behalen! 
  • Dit moet onder begeleiding van een gecertificeerde gespreksleider conform artikel 26, eerste lid, van de Advocaten. Dé Intervisie vooradvocaten.nl beschikt over goed gecertifieerde gesprekleiders die de intervisie begeleiden.
  • Uw collega’s en confrères die deelnemen aan de bijeenkomst zullen over hetgeen besproken wordt geheimhouding betrachten. De geheimhouding geldt ook voor de gesprekleider die door Dé Intervisie vooradvocaten.nl is ingeschakeld. Op deze manier kunt u geheel vrijuit onder andere uw dilemma’s met vakgenoten bespreken.
  • Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een bewijs van deelname.