Een advocaat mag vooraf betaling vragen en kan zijn werkzaamheden opschorten indien de betaling niet – tijdig – plaatsvindt. Echter, wat als de advocaat een voorschotbedrag van €3.000,- in rekening brengt en 12 dagen vóór de zitting een factuur zendt van €9.000,-? 

Kan de advocaat dan volhouden dat hij/zij niet naar de zitting gaat die over 12 dagen wordt gehouden? Immers de betalingstermijn is 14 dagen. De vraag luidt: wat zou u doen? Is er vrees dat uw cliënt de vervolgfactuur niet zal voldoen?  De Raad van Discipline ’s-Gravenhage heeft op 25 oktober 2021, zaaknummer ECLI:NL:TADRSGR:2021:190, beslist dat de betrokken advocaat in casu niet een dergelijk druk mocht uitoefenen.

Dit heeft te maken met het feit dat het voorschotbedrag van € 3.000,- direct door cliënt werd voldaan en de betalingstermijn van de factuur met het bedrag ad € 9.000 nog niet was verstreken. Het verzet werd gegrond verklaard. Echter, een tuchtrechtelijk maatregel bleef uit, immers de advocaat had een forse korting gegeven aan de cliënt en de klager (ex-cliënt) had 3 jaar gewacht voordat hij ging klagen.